ปลูกหญ้า มหาบุญ อุดหนุนชุมชน

ไปเดินแหวกทะเล ปลูกหญ้าทะเล ดูปลาในกระชัง ชมธนาคารปู แล้วพายคายัคเที่ยวถ้ำ บ่อน้ำร้อนเค็ม และอิ่มเอมกับอาหารพื้นบ้านในบรรยากาศดีดี ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ไ้ด้รางวัลกินรี ปี 2556

-
current temperature

Comment

0 Comments
กรุณา Login