แผนที่ ตรัง - สตูล

เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพ 828 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช และอ.คลองท่อม กระบี่
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอ.ทุ่งหว้า สตูล, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, และช่องแคบมะละกา
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ.ควนขนุน อ.กงหรา อ.ตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีเทือกเขาบรรทัดกั้นตลอดแนว
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย อ.คลองท่อม อ.เกาะลันตา กระบี่

เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอันดามัน ห่างจากกรุงเทพฯ 973 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, อ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ.สะเดา จังหวัดสงขลาและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดีย