สถานที่ท่องเที่ยวในสตูลและตรัง

น้ำตกสายรุ้ง
พิกัด : น้ำตกสายรุ้ง ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ถ้ำเขาปินะ
พิกัด : ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นาวง ห้วยยอด จังหวัดตรัง
น้ำตกคลองดง
พิกัด : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อ.ประเหลียน จ.ตรัง ปะเหลียน จังหวัดตรัง
น้ำตกลำปลอก
พิกัด : น้ำตกลำปลอก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โพรงจระเข้ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง
น้ำตกไพรสวรรค์
พิกัด : น้ำตกไพรสวรรค์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ย่านตาขาว จังหวัดตรัง
น้ำตกโตนตก
พิกัด : น้ำตกโตนตก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน จังหวัดตรัง
น้ำตกโตนเต๊ะ
พิกัด : น้ำตกโตนเต๊ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน จังหวัดตรัง
เกาะตะเกียง
พิกัด : เขตอุทยานแห่งชาติเภตรา ตำบล เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน ตรัง เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง
เกาะเหลาเหลียงใต้
พิกัด : ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง