สถานที่ท่องเที่ยวในสตูลและตรัง

น้ำตกสายรุ้ง
ที่ตั้ง : น้ำตกสายรุ้ง ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ถ้ำเขาปินะ
ที่ตั้ง : ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นาวง ห้วยยอด จังหวัดตรัง
น้ำตกคลองดง
ที่ตั้ง : เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อ.ประเหลียน จ.ตรัง ปะเหลียน จังหวัดตรัง
น้ำตกลำปลอก
ที่ตั้ง : น้ำตกลำปลอก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โพรงจระเข้ ย่านตาขาว จังหวัดตรัง
น้ำตกไพรสวรรค์
ที่ตั้ง : น้ำตกไพรสวรรค์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ย่านตาขาว จังหวัดตรัง
น้ำตกโตนตก
ที่ตั้ง : น้ำตกโตนตก อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน จังหวัดตรัง
น้ำตกโตนเต๊ะ
ที่ตั้ง : น้ำตกโตนเต๊ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน จังหวัดตรัง
เกาะตะเกียง
ที่ตั้ง : เขตอุทยานแห่งชาติเภตรา ตำบล เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน ตรัง เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง
เกาะเหลาเหลียงใต้
ที่ตั้ง : ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง