บริการในสตูลและตรัง

บีบีทัวร์ ตรัง
พิกัด : 23 ถนนสถานี ต. ทับเที่ยง อ. เมือง จังหวัดตรัง 92000 (ตรงข้ามโรงแรมธรรมรินทร์) ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075-219054,089-8718104
โกทูตรังทัวร์
พิกัด : 28/1 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 590 100
แท็กซี่ทุ่งสง-ตรัง
พิกัด : 28/24 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 218 748
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวราชมงคลตรัง
พิกัด : ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 ไม้ฝาด สิเกา จังหวัดตรัง
075 204 060
ทะเลตรัง บริการนำเที่ยวจังหวัดตรัง
พิกัด : 112/31 ถนนเวียนกะพัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075-590100 , 095-440 4646 , 095-440 4747 , 095-440 4848 , 081-788 4816
จาระวีทัวร์
พิกัด : ท่าเรือปากเมง 54/5 ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 ไม้ฝาด สิเกา จังหวัดตรัง
081-719-6926 , 084-745-8505
ลิลลี่สปา
พิกัด : ถนนห้วยยอด ตรัง (อาคารเอสวัน หน้าโรงแรมธรรมรินทร์ธนา) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
081 719 1030
ลีลาวดี นวดแผนไทย
พิกัด : 10/1 ถ.วิเศษกุล ซ. 3 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 215 373
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง
พิกัด : หมู่ 11 อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โคกหล่อ เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075-214382,075-220153