ที่พักในสตูลและตรัง

สุกร คาบาน่า รีสอร์ท
พิกัด : 117 หมู่ที่ 1, ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง, 92120 เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง
089-724-2326, 083-647-0789
เกาะสุกร รีสอร์ท
พิกัด : 140 หมู่ 1 ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120 เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง
075-219 679, 075-210 694 , 081-6071256, 080-5301399
เกาะสุกร อันดามัน บีช รีสอร์ท
พิกัด : 176 หมู่ 1, ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง, 92110 เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง
075 218 990 , 081 416 2526
เดอะเซเว่นซีรีสอร์ท
พิกัด : 221 หมู่ 2, เกาะกระดาน, ต. เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
075 203 390 , 082 490 2442 , 082 490 2552
กระดานไอร์แลนด์ รีสอร์ท
พิกัด : 225 หมู่ 2 เกาะกระดาน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
088-82-13732 , 087-3823058
เกาะกระดานบีชรีสอร์ท
พิกัด : ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
094-582 5544
เกาะมุก สิวาลัย บีชรีสอร์ท
พิกัด : 211/1 หมู่ 2 เกาะมุก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
089 7233 355 , 088 7650 999
เกาะมุกรีสอร์ท
พิกัด : 123/1 หมู่ 2 เกาะมุก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกังตัง จังหวัดตรัง 92000 เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
075 203 303 , 086 476 8667
เกาะมุกการ์เด้นบีชรีสอร์ท
พิกัด : 73/1 หมู่.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
075 211 372