สถานที่ท่องเที่ยวในสตูลและตรัง

เกาะเหลาเหลียงเหนือ
พิกัด : ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง
เกาะสุกร
พิกัด : ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เกาะสุกร ปะเหลียน จังหวัดตรัง
เกาะลิบง
พิกัด : ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
เกาะเชือก
พิกัด : อยู่ระหว่างเกาะมุกและเกาะไหง ตำบล เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
เกาะกระดาน
พิกัด : อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตำบล เกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เกาะลิบง กันตัง จังหวัดตรัง
อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์
พิกัด : ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
รถตุ๊กตุ๊กกบ พระเอกคู่เมืองตรัง
พิกัด : บริเวณโดยรอบอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
ติดต่อได้ที่ตามจุดจอดรถ
ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย
พิกัด : ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
หอนาฬิกา ประจำจังหวัดตรัง
พิกัด : ถนน วิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
เทศบาลเมืองตรัง 075 218 017