สถานที่ท่องเที่ยวในสตูลและตรัง

อุทยานนกน้ำคลองลำซาน
พิกัด : ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ช่อง นาโยง จังหวัดตรัง
561-4292-3 ต่อ 714
สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์
พิกัด : ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จ.ตรัง กันตัง กันตัง จังหวัดตรัง
0-7525-1251,0-7525-1081
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
พิกัด : 308 บ้านกันตัง ต.กันตัง อ.กันตัง กันตัง กันตัง จังหวัดตรัง
093 580 4741
ทะเลสองห้อง
พิกัด : ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง บางดี ห้วยยอด จังหวัดตรัง
-
น้ำตกช่องบรรพต
พิกัด : ที่ตั้ง บ้านลกแคลง ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน จังหวัดตรัง
-
ศาลหลักเมืองตรัง
พิกัด : ตั้งอยู่ริมถนนเก่า สายตรัง-กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ควนธานี กันตัง จังหวัดตรัง
0-7526-3023
ค่ายลูกเสือแห่งชาติทะเลสองห้อง
พิกัด : หมู่ที่ 10 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง บางดี ห้วยยอด จังหวัดตรัง
075 224 294
วัดถ้ำพระพุทธ
พิกัด : หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง หนองบัว รัษฎา จังหวัดตรัง
0-7520-3017
ต้นยางพาราต้นแรกของเมืองไทย
พิกัด : บริเวณถนนตรังคภูมิ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง กันตัง กันตัง จังหวัดตรัง
-