สถานที่ท่องเที่ยวในสตูลและตรัง

วนอุทยานน้ำตกพ่าน
พิกัด : หมู่ที่ 4 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน จังหวัดตรัง
0 7461 3093
วนอุทยานน้ำพุร้อนควนแคง
พิกัด : หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง บ่อน้ำร้อน กันตัง จังหวัดตรัง
082 289 9211
ประติมากรรมใต้น้ำในทะเลตรัง
พิกัด : อำเภอสิเกา จ.ตรัง สิเกา จังหวัดตรัง
075-346-515-6
กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี
พิกัด : 119 หมู่ 8 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 นาหมื่นศรี นาโยง จังหวัดตรัง
075 299597
ศูนย์ประวัติศาสตร์ เมืองกันตัง
พิกัด : ตำบล กันตัง อำเภอ กันตัง ตรัง 92110 กันตัง กันตัง จังหวัดตรัง
0-7525-1251,0-7525-1081
เขาต่อยไห
พิกัด : ม. 3 ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง ตรัง นาท่ามใต้ เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075-204185
น้ำตกเขาหลัก
พิกัด : หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง น้ำผุด เมืองตรัง จังหวัดตรัง
0-7525-9041
น้ำตกควนประ
พิกัด : หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง น้ำผุด เมืองตรัง จังหวัดตรัง
-
น้ำตกห้วยครก
พิกัด : หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง น้ำผุด เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075259041