บริการในสตูลและตรัง

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดตรัง
พิกัด : 35 หมู่ที่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง92000 โคกหล่อ เมืองตรัง จังหวัดตรัง
0-7521-8133, 0-7521-8747
สถานีเดินรถตรัง(บขส)
พิกัด : 80/1 ถ.พัทลุง ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง 92000 บ้านโพธิ์ เมืองตรัง จังหวัดตรัง
0-7521-0455 , 0-7521-6229
สถานีรถไฟตรัง
พิกัด : ตำบลทับเที่ยง (เขตเทศบาลนครตรัง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 218 012
สนามบินจังหวัดตรัง
พิกัด : ท่าอากาศยานตรัง ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โคกหล่อ เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 572 151-2
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง
พิกัด : 134/2-5 ถนนพระราม 6 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
0-7521-5580
สถานีตำรวจท่องเที่ยวตรัง
พิกัด : 207 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 -211-903
โรงพยาบาล จังหวัดตรัง
พิกัด : ที่อยู่ 69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง ตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 218-018, 075 212-241-3, 075 226-229-30, 075 226-531-34
ประชาสัมพันธ์ จังหวัดตรัง
พิกัด : ศาลากลาง ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 220 232
สวีท สมายล์ ทราเวลเลอร์ (แซนด์ แอนด์ ซี ทัวร์)
พิกัด : เลขที่ 130 ถ.ประชาอุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 พิมาน เมืองสตูล จังหวัดสตูล
091-8484632