บริการในสตูลและตรัง

ธิดานวดแผนไทย แอนด์สปา
พิกัด : 338/1 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 กำแพง ละงู จังหวัดสตูล
082 2625 344 , 0887907419
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล
พิกัด : 171 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 พิมาน เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074-721362
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล
พิกัด : สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล 220 หมู่ 2 ถนนคลองขุด - นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 คลองขุด เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074-722344
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
พิกัด : ถนนยาตราสวัสดี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล 91000 พิมาน เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074-711959
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล
พิกัด : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสตูล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 258 หมู่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 คลองขุด เมืองสตูล จังหวัดสตูล
0 7472 3762
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล
พิกัด : ศาลากลางหลังใหม่ ชั้น 2 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 พิมาน เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074-722512-3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
พิกัด : เลขที่ 888 หมู่ที่ 6, ถนนยนตรการกำธร, ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล, 91000 คลองขุด เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074-712380
หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงจังหวัดสตูล
พิกัด : ถนน406 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ย่านซื่อ ควนโดน จังหวัดสตูล
0-7477-2139 , 1193
ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล
พิกัด : 1 ถ.บุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 พิมาน เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074-711080