บริการในสตูลและตรัง

สำนักงานจังหวัดสตูล
พิกัด : ศาลากลางจังหวัดสตูล พิมาน เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074-711055
สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสตูล
พิกัด : ศาลากลางจังหวัดสตูล ถนนสตูลธานี 91000 พิมาน เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074-721375