สินค้าและของฝากในสตูลและตรัง

กะหรี่ปั๊บ กลุ่มสตรีบ้านปาล์มทอง
พิกัด : 129 ปาล์มทองพัฒนา หมู่ 8 ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130 ปาล์มพัฒนา มะนัง จังหวัดสตูล
08-3654-4385 (นางสมจิตร มณีกาญ)
กลุ่มสตรีบ้านควนดินดำ
พิกัด : 76/1 หมู่ที่ 9 ตำบลปาล์มพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130 ปาล์มพัฒนา มะนัง จังหวัดสตูล
081-084-3426
กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
พิกัด : หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
074-781018
โรตียาลา กลุ่มเตอร์บิลัง
พิกัด : 254 เจ๊ะบิลัง หมู่ 2 สมานพัฒนา ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล จังหวัดสตูล
08-2265-2157, 0-7472-2601 (นางรีชนี เด่นกาญ)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านควนดินแดง
พิกัด : 285 ควนดินแดง หมู่ 1 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ควนขัน เมืองสตูล จังหวัดสตูล
08-4997-3926 (นางประไพ กาสา)
กลุ่มน้ำพริกกระท้อนเผา
พิกัด : 121 หมู่ 4 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130 อุใดเจริญ ควนกาหลง จังหวัดสตูล
08-3190-9200 (นางสุจินต์ รูปต่อ)
กลุ่มรวมใจพัฒนา
พิกัด : 543/1 เจ๊ะบิลัง หมู่ 2 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล จังหวัดสตูล
074 732 205 (นางสาววรรณา แซ่ต)
กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี
พิกัด : 72 เกตรี หมู่ 3 บ้านเกตรี ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 เกตรี เมืองสตูล จังหวัดสตูล
8-6961-9166, 0-7473-6125 (นางฮาหวา กองพล)
กลุ่มปันหยาบาติก
พิกัด : 90 ปากบาง หมู่ 2 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 ละงู ละงู จังหวัดสตูล
08 4196 7764 (นางส้อง อังศุภาน)