สินค้าและของฝากในสตูลและตรัง

กลุ่มตัดเย็บและปักบ้านตำมะลังใต้
พิกัด : 19 หมู่ที่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ตำมะลัง เมืองสตูล จังหวัดสตูล
08-1542-1152
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนโป๊ะเซ้ง
พิกัด : 41/21, ถนนรัษฎา ซอย 9, ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง, 92000 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
081 396 7156
ปลาเค็มกางมุ้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ.สิเกา
พิกัด : เลขที่ 113 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง บ่อหิน สิเกา จังหวัดตรัง
075 248-047, 081 328-2548
เค้กตรังสินโอชา
พิกัด : 18/1 ถ.บางรัก ต.เทศบาลนครตรัง (ทับเที่ยง) อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 211902
เต้าส้อเจ๊ดา สี่เเยกอันดามัน
พิกัด : สี่เเยกอันดามัน 136/2 ม. 2 ต. เขากอบ อ. ห้วยยอด จ. ตรัง, 92130 เขากอบ ห้วยยอด จังหวัดตรัง
075-577 228
บ้านขนมศุภวัลย์
พิกัด : ถนน เพชรเกษม ห้วยยอด อำเภอ ห้วยยอด ตรัง 92130 ห้วยยอด ห้วยยอด จังหวัดตรัง
075 271 080
ข้าวยำทางเลือก
พิกัด : 71/1 ถนน เพลินพิทักษ์ อำเภอเมืองตรัง 92000 ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
075 214 185
ฉวีวรรณ แกงไตปลาแห้งเมืองตรัง
พิกัด : 25/1 ถ.ท่ากลาง อ.เมือง จ.ตรัง ทับเที่ยง เมืองตรัง จังหวัดตรัง
081-396-4998
เค้กขุกมิ่ง
พิกัด : 5-6 หมู่ 6 ตำบลลำภูรา ห้วยยอด ตรัง 92190 ลำภูรา ห้วยยอด จังหวัดตรัง
(075)284118, (075)284080