สินค้าและของฝากในสตูลและตรัง

กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำปลา
พิกัด : 77 หมู่ 5 คลองสองปาก-ปลักแรด ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล, 91150 สาคร ท่าแพ จังหวัดสตูล
08-4312-4620 (นางฝาตีม๊ะ บริกัน)
อุสาห์ฟาร์มมุกสตูล
พิกัด : 23 หมู่ 1 บ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
081-9349196
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอำเภอควนโดน
พิกัด : 156 หมู่ที่ 2 บ้านสะพานเคียน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ควนโดน ควนโดน จังหวัดสตูล
074-795116, 096-583706
กลุ่มแม่บ้านสำเภาทอง
พิกัด : 23 หมู่ 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จัวหวัดสตูล 91110 ปากน้ำ ละงู จังหวัดสตูล
08 9298 4549
กล้วยกรอบแก้ว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรร่วมใจ
พิกัด : 72 หมู่4 บ้านซอย 5 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง ควนกาหลง ควนกาหลง จังหวัดสตูล
08-3398-8759
ขนมเปี๊ยะปิ้งบ้านพะยูน
พิกัด : 78/2 ม.1 เขากอบ ห้วยยอด จังหวัดตรัง
0952489198
คุณอารอบ เรืองสังข์ กลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี
พิกัด : 119 ม.8 บ้านนาหมื่นศรี นาหมื่นศรี นาโยง จังหวัดตรัง
081-476 431, 075-583 524