บ้านเกตตรี อ.เมือง

บ้านเกตตรี อ.เมือง > กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ > จัดการกลุ่มอาหาร / ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง > จัดการน้ำชลประทาน ผู้ใช้ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

-
current temperature
การติดต่อ

081-095 9155 , 089 732 6323

แสดงความคิดเห็น

0 Comments
กรุณา Login