บ่อหินฟาร์มสเตย์

ฟาร์มสเตย์ที่เน้นการเรียนรู้วิถีประมงท้องถิ่น ไปพร้อมๆ กับการศึกษาความงามของพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ผ่านการล่องเรือหางยาวลัดเลาะไปตามแนวชายฝั่ง รวมถึงกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างการปลูกหญ้าทะเล เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ

-
current temperature
การติดต่อ

081-892-7440

แสดงความคิดเห็น

0 Comments
กรุณา Login