เที่ยวตรัง สร้างบุญ เสริมบารมี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จัดทำแผ่นพับคู่มือไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "เที่ยวตรัง สร้างบุญ เสริมบารมี" ในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเส้นทางนำร่อง และถือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจ นำเสนอถึงวัฒนธรรม ความศรัทธาของชาวตรัง และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ สามารถ Download คู่มือได้ทาง Link หรือติดต่อขอรับได้ที่ ททท. สำนักงานตรัง