อร่อยเด็ด 7 ย่านกิน เมืองตรัง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นำเสนอเส้นทางความอร่อย ในคู่มือ "อร่อยเด็ด 7 ย่านกิน เมืองตรัง" รอบตัวเมืองทับเที่ยง ซึ่งมีอาหารที่หลากหลาย ตามสไตล์ตรังเมืองคนช่างกิน ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวชิม ช๊อป ชม ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ สามารถ Download คู่มือได้ทาง Link หรือติดต่อขอรับได้ที่ ททท. สำนักงานตรัง