12 ชุมชนสีเขียว เที่ยวได้ัทั้งปี @ตรัง ยัง..กาลุย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นำเสนอ "คู่มือท่องเที่ยววิถี 12 ชุมชนสีเขียว เที่ยวได้ทั้งปี @ตรัง ยัง..กาลุย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ทุกท่านได้ตระหนักว่าจังหวัดตรังมีต้นทุนด้านการท่องเที่ยวที่สูงมากทั้งธรรมชาติ ประเพณี วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา พื้นบ้านที่บ่งบอกถึงความเป็นวิถีไทย มีต้นทุนทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม ตามแบบการท่องเที่ยว วิถีไทย เก๋ไก๋ สไตล์ ลึกซึ้ง ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี โดยสามารถติดต่อขอรับคู่มือท่องเที่ยวได้ที่ ททท. สำนักงานตรัง