ททท. จัดแถลงข่าวเปิดตัว ๑๒ ชุมชนสีเขียวเที่ยวได้ทั้งปี @ ตรัง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง  กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ๑๒ ชุมชนสีเขียวเที่ยวได้ทั้งปี @ ตรัง ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐   ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.      ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยความร่วมมือของ ๑๒ ชุมชนในการนำกิจกรรมเด่น อาหารดีที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละชุมชม  มาให้ชิมมากว่า ๔๐ รายการ เพื่อตอกย้ำว่าเมืองตรังเที่ยวได้ทั้งปีและมีดีมากกว่าที่คุณรู้จัก  

          นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.ตรัง  กล่าวว่าการเปิดตัว ๑๒ ชุมชนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season และขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วยการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชน Local Experience ผ่านประเพณีวัฒนธรรมและอาหารถิ่น ในเชิงท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง เพื่อเน้นย้ำหนึ่งประสบการณ์ลึกซึ้งมากคุณค่ากว่าที่คิด โดยมีชุมชนนำร่องในปี ๒๕๖๐ นี้ จำนวน ๑๒  ชุมชนประกอบด้วย ๑) ชุมชนย่านเมืองเก่าทับเที่ยง : เก่าแต่เก๋า ๒) ชุมชนเขาหลัก : ล่องแก่ง ชมถ้ำ เดินป่า ๓) ชุมชนบ่อหิน : ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีเล ๔) ชุมชนบ้านน้ำราบ : ล่องแพ เข๋เรือ  แลโกงกาง ๕) ชุมชนเกาะลิบง : เก็บลิบงไว้หลงรัก ๖) ชุมชนนาหมื่นศรี : ทอรักถักสายใย ๗) ชุมชนลำขนุน : เที่ยวหลากหลายสไตล์สีเขียว ๘) ชุมชนหยงสตาร์ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมแห่งคายมาลายู ๙) ชุมชนเกาะสุกร : กินแตง  แหลงใต้ แลควายเล ๑๐) ชุมชนบ้านเขากอบ : จรุงจิต จรุงใจ ในมงคล ๑๑) ชุมชนหน้าเขาในวัง : เยือนถิ่นโบราณดินแดนแห่งหุบเขา ๑๒) ชุมชนย่านซื่อ : วิถีจาก ไม่จากจร ทั้งนี้  เน้นการขยายฐานตลาดผ่านวิถีการกิน  เพราะอาหารสามารถเชื่อมโยงภูมิศาสตร์และเรื่องราว นอกจากอิ่มปาก อิ่มท้องแล้ว อาหารถิ่น ๑๒  ชุมชนสีเขียว สามารถสร้างความอิ่มใจ และอิ่มเอม  หนึ่งในความภาคภูมิใจของชุมชนชาวตรัง

ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า  ๑๒ ชุมชนสีเขียวนี้ มีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน อีกทั้งวัฒนธรรมการกิน อาหารถิ่นก็ต่างกัน นี่คือความมีเสน่ห์ของจังหวัดตรัง เมนูเด็ดแต่ละชุมชนพร้อมนำมาให้ทุกท่านได้ลองชิมในวันแถลงข่าวในครั้งนี้  รับรอง หรอยได้ใจ ของกินกะลุยพุงพลุ้ยแน่นอน อาทิ แกงขี้หมิ้น น้ำชุบใบทัมมัง  แกงไก่ดำกับหยวกกล้วยเถื่อน ยำลอเนาะ บัวลอยมะพร้าว เป็นต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในอีกหลายโครงการที่ ททท. จะดำเนินการตามแผนการตลาดต่อเนื่องปี ๒๕๖๑  จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าวและร่วมชิมอาหารถิ่น หลากหลายความอร่อย ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานตรัง โทรศัพท์ ๐ ๗๕๒๑ ๕๘๖๗, ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๕๘ ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ