เงินบาทไทย ตรัง - สตูล

การแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท

ปัจจุบันธนาคารส่วนใหญ่ เปิดเคาน์เตอร์ให้บริการแลกเงินไทย ตามแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆ มีบริษัทเอกชนเปิดร้านหรือเคาน์เตอร์รับแลกเปลี่ยนเงินมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีป้ายแสดงอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันไว้ การแลกเงินเป็นเงินบาท ต้องใช้ธนบัตรเงินสดของแต่ ละประเทศเท่านั้น ไม่สามารถนำ Travel Cheque มาแลกเป็นเงินสดได้ ซึ่งการแลกเงินจากเงินสกุลต่างๆ มาเป็นเงินไทย จะไม่มีค่าธรรมเนียมการแลกเงิน ไม่ต้องแสดง Passport ไม่ ต้องแสดงบัตรประจำตัวต่างๆ กรุณานับจำนวนเงินไทยทันทีต่อหน้าพนักงาน โดยไม่ต้อรีบร้อน อัตราการแลกเปลี่ยนของธนาคารไม่ว่าจะเป็นสาขาไหน ก็จะเป็นอัตราเดียวกัน แต่ละธนาคารอัตราการแลกเปลี่ยนอาจแตกต่างกันนิดหน่อย

การกดเงินสด

ตู้เอทีเอ็ม ให้บริการถอนเงินสด สะดวกกว่าเดินทางไปธนาคาร ปัจจุบันธนาคารเกือบ ทุกธนาคารได้ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็มไว้หน้าธนาคารหรือหน้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หน้าร้านสะดวกซื้อ สถานีรถทัวร์ และสนามบิน การกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มจะมีค่า บริการครั้งละ 150 บาท

บัตรเครดิต

โรงแรม ร้านอาหารส่วนใหญ่ สามารถชำระค่าบริการโดยบัตรเครดิตได้ สำหรับร้านค้า ร้านอาหารขนาดกลางนั้น บางแห่งก็สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตได้ แต่อาจจะมีคิดธรรมเนียมเพิ่มเติมไปอีก 1.5 - 3% กรุณาสอบถามให้ชัดเจนก่อน