การเดินทาง ตรัง - สตูล

1. การเดินทางโดยเครื่องบิน กรุงเทพ - ตรัง

สายการบินนกแอร์ ให้บริการบินจากสนามบินดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ไปสนามบินตรัง จังหวัดตรัง ไปกลับวันละ 2 เที่ยว แต่สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวทางสายการบินอาจเพิ่มเที่ยวบิน ซึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 1318 หรือ www.nokair.com โดยมีตารางการบินดังนี้

กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) - ตรังตรัง - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
เที่ยวบินออกเดินทางเดินทางถึงเที่ยวบินออกเดินทางเดินทางถึง
DD 740007.3008.50DD 740109.2010.40
DD 741014.4016.00DD 741116.3017.50
เลือนไปทางซ้าย - ขวา

สายการบินแอร์เอเซีย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ให้บริการบินจากสนามบินดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ไปสนามบินตรัง จังหวัดตรัง ไปกลับวันละ 2 เที่ยว แต่สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวทางสายการบินอาจเพิ่มเที่ยวบิน ซึ่งสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02-728 4533 หรือ www.airasia.com โดยมีตารางการบินดังนี้

กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) - ตรังตรัง - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
เที่ยวบินออกเดินทางเดินทางถึงเที่ยวบินออกเดินทางเดินทางถึง
FD 319109.0010.20FD 319211.0012.20
FD 319517.1518.30FD 319618.5520.10
เลือนไปทางซ้าย - ขวา
2. การเดินทางโดยเครื่องบิน กรุงเทพ - หาดใหญ่ (เพื่อเดินทางต่อไปสตูล)

สายการบินนกแอร์ ให้บริการบินจากสนามบินดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ไปสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปกลับวันละ 5 เที่ยว จากสนามบินหาดใหญ่สามารถเดินทางไปสตูลได้สะดวก ระยะทางเพียงแค่ 98 กิโลเมตร สามารถเลือกจองบริการรถตู้โดยสายจากบริษัทนำเที่ยวได้ ติดต่อสายการบินนกแอร์ได้ที่ Call Center 1318 หรือ www.nokair.com โดยมีตารางการบินดังนี้

กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) - หาดใหญ่ หาดใหญ่ - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง เดินทางถึง เที่ยวบิน ออกเดินทาง เดินทางถึง
DD 7104 09.20 10.45 DD 7105 11.15 12.40
DD 7110 13.10 14.35 DD 7111 15.05 16.30
DD 7112 15.10 16.35 DD 7113 17.05 18.30
DD 7114 17.15 18.40 DD 7115 19.10 20.35
DD 7116 19.00 20.25 DD 7117 20.55 22.20
เลือนไปทางซ้าย - ขวา

สายการบินแอร์เอเซีย ให้บริการบินจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปวันละ 5 เที่ยว กลับวันละ 4 เที่ยว จากสนามบินหาดใหญ่สามารถเดินทางไปสตูลได้สะดวก ระยะทางเพียงแค่ 98 กิโลเมตร จากสนามบินหาดใหญ่ถ้าจะเดินทางไปสตูล หรือตรัง สามารถเลือกใช้บริการรถตู้โดยสายจากบริษัทนำเที่ยวได้ สอบถามเส้นทางการบินของสายการบินแอร์เอเซียได้ที่ Call Center 02-728 4533 หรือ www.airasia.com โดยมีตารางการบินดังนี้

กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ) - หาดใหญ่ หาดใหญ่ - กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง เดินทางถึง เที่ยวบิน ออกเดินทาง เดินทางถึง
FD 3131 06.30 08.00 FD 3132 08.30 10.00
FD 3133 10.25 11.50 FD 3134 12.30 14.00
FD 3135 12.10 13.30 FD 3136 14.00 15.25
FD 3139 17.35 18.55 FD 3140 19.25 20.50
FD 3141 20.00 21.20      
เลือนไปทางซ้าย - ขวา

สายการบินไทย ให้บริการบินจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปกลับวันละ 4 เที่ยว จากสนามบินหาดใหญ่สามารถเดินทางไปสตูลได้สะดวก ระยะทางเพียงแค่ 98 กิโลเมตร จากสนามบินหาดใหญ่ถ้าจะเดินทางไปสตูล หรือตรัง สามารถเลือกจองบริการรถตู้โดยสายจากบริษัทนำเที่ยวได้ สอบถามเส้นทางการบินของสายการบินไทย ติดต่อสายการบินไทยได้ที่ www.thaiairways.com โดยมีตารางการบินดังนี้

กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ) - หาดใหญ่ หาดใหญ่ - กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ)
เที่ยวบิน ออกเดินทาง เดินทางถึง เที่ยวบิน ออกเดินทาง เดินทางถึง
TG 231 06.05 07.35 TG 232 08.15 09.40
TG 233 10.05 11.35 TG 234 12.15 13.40
TG 235 13.25 14.50 TG 236 15.35 17.00
TG 237 18.05 19.30 TG 238 20.15 21.40
เลือนไปทางซ้าย - ขวา
1. รถทัวร์จากกรุงเทพ ไปตรัง สตูล

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชนนี เป็นศูนย์กลางรถโดยสารประจำทาง รถทัวร์ไปถึงจุดหมายที่ตรัง สตูล นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการรถทัวร์จากบริษัท ขนส่ง จำกัด หรือบริษัทเอกชนต่างๆ และยังสามารถเลือกซื้อตั๋วรถทัวร์หลากหลายประเภท ซึ่งได้มีการจัดมาตรฐานประเภทรถไว้หลายประเภท ก่อนตัดสินใจซื้อตั๋วรถทัวร์ ลองศึกษาประเภทของรถเพื่อเลือกได้ตรงตามความต้องการ ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ สำหรับหน้าเทศกาล กรุณาเดินทางล่วงหน้าไปที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี เนื่องจากการจราจรบริเวณนั้นจะติดขัดมากเป็นพิเศษ

สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ บริษัท บขส จำกัด
บริษัท ทรัพย์ไพศาลทัวร์ จำกัด
กรุงเทพ02-8849584 , 02-435 5017
สำนักงานตรัง075-218 718
สำนักงานสตูล074-723 975
สำนักงานละงู074-782 211
บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ จำกัด
สำนักงานตรัง075-215-173 , 086-947-9047 , 081-476-5030
สำนักงานสตูล089-653-8593
สำนักงานละงู074-782589
2. รถทัวร์จากภูเก็ต กระบี่ ไปตรัง สตูล

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูเก็ตหรือกระบี่ ก็สามารถเดินทางไปตรัง สตูลโดยรถทัวร์ได้สะดวก สามารถเลือกประเภทรถทัวร์จากหลายบริษัทได้ ควรสอบถามเส้นทางการเดินทางและเวลาออกเดินทาง หรือจุดแวะจอดในกรณีที่เราต้องการลงระหว่างเส้นทางก่อนล่วงหน้า

บริษัท ศรีตรัง ทัวร์ จำกัด
สำนักงานตรัง075-218-309
บริษัท บขส กระบี่ จำกัด
สำนักงานตรัง075-61184
สถานีขนส่งภูเก็ต
3. รถทัวร์จากยะลาและนราธิวาส ผ่านตรังไปสุดทางที่ภูเก็ต

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากใต้สุดของไทย จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา หรืออ.สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส สามารถเดินทางมาตรังโดยรถทัวร์ได้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง รถทัวร์เมื่อเดินทางผ่านพัทลุง ก็จะเส้นทางสายเอเซีย เข้าสู่อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จุดจอดที่ร้านเค้กสายใจ จากนั้นก็จะเดินทางไปกระบี่ เข้าภูเก็ต เส้นทางนี้ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนจากประเทศมาเลเซียมาก กรุณาสอบถามเส้นทางกา รเดินตารางเวลาการออกเดินทาง หรือจุดแวะจอดในกรณีที่เราต้องการลงระหว่างเส้นทาง

หจก. เที่ยงธรรมพูนผล
สำนักงานเบตง087-285-8809 , 086-488 2249
สำนักงานยะลา081-094-3471
รายละเอียดประเภทของรถทัวร์ ตามมาตรฐานรถทัวร์ไทย
ประเภทมาตรฐานรถ ประเภทรถ ที่นั่ง ห้องสุขภัณฑ์ รูปแบบเก้าอี้นั่ง บริการพนักงาน บริการอาหารเครื่องดื่ม
ม. 1 (ก)
VIP 24 ที่นั่ง
รถปรับอากาศชั้น 1 24 ที่นั่ง มีห้องสุขภัณฑ์ เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 องศา มีพนักงานต้อนรับ บริการอาหาร เครื่องดื่ม
ม. 1 (ก)
VIP 2 ชั้น 30 ที่นั่ง
รถปรับอากาศชั้น 1
มีห้องสุขภัณฑ์(2 ชั้น)
30 ที่นั่ง มีห้องสุขภัณฑ์ เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 องศา มีพนักงานต้อนรับ บริการอาหาร เครื่องดื่ม
ม.1 (พ) 32 ที่นั่ง รถปรับอากาศชั้น 1 32 ที่นั่ง มีห้องสุขภัณฑ์ เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา มีพนักงานต้อนรับ บริการอาหาร เครื่องดื่ม
ม.1 (ข) 42 ที่นั่ง รถปรับอากาศชั้น 1 42 ที่นั่ง มีห้องสุขภัณฑ์ เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา มีพนักงานต้อนรับ บริการอาหาร เครื่องดื่ม
รถ ม.2 รถปรับอากาศชั้น 2 ( 1 ชั้น) 46 ที่นั่ง - - - -
ม.4(ก) รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) 32 ที่นั่ง มีห้องสุขภัณฑ์ เก้าอี้ปรับนอนได้ 135 องศา มีพนักงานต้อนรับ บริการอาหาร เครื่องดื่ม
ม.4(ข) รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) 50 ที่นั่ง มีห้องสุขภัณฑ์ เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา มีพนักงานต้อนรับ บริการอาหาร เครื่องดื่ม
ม.4(ค) รถปรับอากาศชั้น 2 (2 ชั้น) 55 ที่นั่ง - เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา - -
ม.4 พ รถปรับอากาศชั้น 1 (2 ชั้น) 40 ที่นั่ง มีห้องสุขภัณฑ์ เก้าอี้ปรับนอนได้ 125 องศา - บริการอาหาร เครื่องดื่ม
เลือนไปทางซ้าย - ขวา
สุดทางรถไฟสายอันดามัน

อีกทางเลือกของการเดินทางไปจังหวัดตรัง ด้วยรถไฟ เหมาะสำหรับนักผจญภัยที่ต้องการประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยว เดินทางแบบสบายๆ ไม่ต้องเร่งรีบ เส้นทางเดินทางโดยรถไฟจากกรุงเทพ สถานีต้นทางที่สถานีหัวลำโพงถนนพระรามสี่ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟของประเทศไทยที่เก่าแก่และคลาสสิค ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 5 คือในปี พ.ศ.2453 แต่เปิดให้บริการรถไฟขบวนแรก เมื่อปี 2549 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีอายุเกือบ 100 ปีแล้ว

“สถานี รถไฟหัวลำโพง” เป็นสถาปัตยกรรมรูปโดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรอเนสซอง ตกแต่งลวดลายต่างๆ เป็นศิลปะที่มีความวิจิตรสวยงามมาก บันไดและเสาอาคารบริเวณทางขึ้นเป็นหินอ่อน โดยเฉพาะเพดานเป็นไม้สักสลักลายนูน กระจกสีที่ช่องระบายอากาศ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซึ่งติดตั้งไว้อย่างผสมผสานกลมกลืนกับตัวอาคาร นาฬิกาบอกเวลาที่มีอายุเก่าแก่ เท่าๆกับตัวอาคารสถานี โดยติดตั้งไว้ที่กึ่งกลางยอดโดมสถานี เป็นนาฬิกาที่สั่งทำพิเศษเฉพาะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางถึงสถานีหัวลำโพงอยากให้ซึมซับกับบรรยากาศ ความงามสวยวิจิตรของสถานีหัว ลำโพงแห่งนี้ ก่อนที่ขบวนรถจะเริ่มออกเดินทางสู่เส้นทางสายใต้ ที่มีจุดหมายปลายทางคือสถานีรถไฟจังหวัดตรัง

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการรถไฟสายใต้ จากกรุงเทพ จุดหมายปลายทางที่ สถานีรถไฟตรัง จะมีรถไฟ 2 ขบวนคือ

1. รถด่วน ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพงเวลา 17.05 น.ถึงสถานี รถไฟ จังหวัดตรัง เวลา 07.55 น ระยะทาง 845 กม.
2. รถเร็ว ออกเดินทางจากสถานีหัวลำโพงเวลา 18.30 น.ถึงสถานี รถไฟจังหวัดตรัง เวลา 10.31 น.

ส่วนขากลับตรัง - กรุงเทพ ก็มีสองขบวนเช่นกัน

1. รถเร็ว ออกเดินทางจากสถานีรถไฟตรัง เวลา 13.25 น. ถึงสถานีหัวลำโพง เวลา 05.15 น
2. รถด่วน ออกเดินทางจากสถานีรถไฟ ตรัง เวลา 17.20 น. ถึงสถานีหัวลำโพง 08.25 น

การจองตั๋วรถไฟ สามารถสำรองตั๋วรถไฟ ได้ที่ Call Center 1690 ตลอด 24 ชม. ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน และสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ถึง 60 วัน หรือซื้อตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือตัวแทนที่เปิดจำหน่ายตั๋วล่วงหน้าทุกแห่ง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ขับรถเที่ยวอันดามันใต้

การขับรถเที่ยวอันดามันใต้สบายๆ ก็เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักความอิสระ สามารถแวะพักระหว่างทางได้สะดวกตามใจอยาก เส้นทางจากกรุงเทพฯ เดินทางถึงตรัง ประมาณ 828 กิโลเมตร และถ้าขับต่อไปถึงสตูล ก็จะเป็นระยะทางอีก 120 กิโลเมตร ทุกวันนี้ถนนทางหลวงสายใต้ค่อนข้างสะดวก บางช่วงเป็นถนนสี่เลน ขับสบาย ขอแนะนำเส้นทางสะดวก รวดเร็ว 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1
เดินทางจากกรุงเทพโดยใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ขับตรงเข้าสู่ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระหว่างประจวบคีรีขันธ์ เป็นระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร ควรพักทานข้าวเที่ยงให้เรียบร้อย สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากขับรถยนต์สบายไม่เร่งรีบ อาจจะแวะพักชุมพรสักหนึ่งคืน เพื่อเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นก็ได้ จากชุมพรไปอีกนิดก็จะถึงสี่แยกปฐมพร แนะนำให้ใช้เส้นทางถนนเซาท์เทนท์ซีบอร์ด เป็นถนนตัดตรง By Pass ไปถึงอ่าวลึกกระบี่ โดยไม่ต้องผ่่านพังงา เส้นทางนี้ไม่มีสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใด ไม่มีปั้มให้แวะจอด กรุณาแวะพักห้องน้ำ หรือเติมน้ำมันก่อนล่วงหน้า ระยะทางใช้เวลานานพอสมควร เมื่อถึงอ่าวลึก ขับไปอีกเพียงหน่อยนึง ก็จะถึงกระบี่ แล้วขับตรงผ่านกระบี่ ไปสู่ตรัง ตรงต่อไปถึงสตูลได้

เส้นทางที่ 2
เดินทางจากกรุงเทพโดยใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ต่อด้วยเส้นทางทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านจังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถเลือกเดินทางได้ 2 เส้นทางคือ ทางหลวงหมายเลข 4 นครศรีธรรมราช – พัทลุง - อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทาง 973 กิโลเมตร หรือจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 403 สู่ห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะทางช่วงนี้ประมาณ 50 กิโลเมตร ถ้าเดินทางขับรถต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 404 ผ่านอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 416 ผ่านอำเภอ ทุ่งหว้าและอำเภอละงู เข้าสู่จังหวัดสตูล

การขับรถทางไกล คนขับรถควรเตรียมพร้อมเรื่องสภาพรถ และความพร้อมของคนขับ ไม่ควรอดนอนก่อนเดินทาง เหนื่อยก็แวะพัก ตามปั้มน้ำมันระหว่างทาง ซึ่งเพียบพร้อมด้วยห้องน้ำสาธารณะ ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านขายของ ปั้มน้ำมันบางแห่งระหว่างเส้นทาง มีโรงแรมเผื่อให้หยุดพักระหว่างทางด้วย

สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ กรมทางหลวง Call Center 1586 เว็บไซต์ www.doh.go.th

การเดินทางโดยเรือจากภูเก็ต กระบี่ ไปเกาะในทะเลตรัง ไปเกาะหลีเป๊ะ สตูล

สำหรับหน้าฤดูกาลท่องเที่ยว การเดินทางเรือโดยสารเฟอร์รี่ และสปีดโบท กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งเรือจะเปิดเส้นทางเดินเรือไปและกลับ แวะรับส่งนักท่องเที่ยวตามจุดเกาะต่างๆ ตลอดทะเลอันดามัน ตั้งแต่ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต / ท่าเรือเกาะพีพี / ท่าเรือศาลาด่าน เกาะลันตา / เกาะจำ กระบี่ / เกาะไหง - เกาะกระดาน - เกาะมุก ในทะเลตรัง / ท่าเรือหาดยาว ตรัง / เกาะบุโหลน / เกาะหลีเป๊ะ สตูล ไปสิ้่นสุดเส้นทางเดินเรือที่ท่าเรืออวานาหรือท่าเรือเตลากา เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเส้นทางนี้จะเปิดให้บริการเฉพาะฤดูท่องเที่ยวในแต่ละปี ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเมษายนเท่านั้น กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากบริษัทผู้ไห้บริการ หรือสำรองที่นั่งจากบริษัทนำเที่ยวต่างๆ

บริษัท ไทเกอร์ไลน์แทรเวล จำกัด (Ferry mix speedboat)

บริษัท บันดาหยาสปีดโบท จำกัด (Speedboat)

บริษัท สตูล-ปากบาราสปีดโบท จำกัด (Speedboat)

บริษัท อันดามันเอกเพรส จำกัด (Speedboat)

บริษัท ฟอร์ร่าแทรเวล & ไดฟ์วิ่ง จำกัด (Speedboat)

บริษัท อันดามันเวฟมาสเตอร์ จำกัด (Ferry to Koh PhiPhi)

การเดินทางโดยรถตู้โดยสารระหว่างจังหวัด ไปตรัง ไปสตูล

วันนี้การเดินทางโดยรถตู้โดยสาร รถร่วมบริการ บขส.ไปจังหวัดใกล้เคียงได้รับความนิยมมากพอสมควร สะดวกรวดเร็ว ส่วนใหญ่คิวรถตู้จะจอดบริเวณจุดรอรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งตรัง และสถานีขนส่งสตูล หรือบริเวณแหล่งชุมชน หน้าตลาด รถตู้โดยสารสามารถนั่งได้ 12 ท่าน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว ที่มีสัมภาระไม่มากนัก แค่เป้หรือกระเป๋าเล็กใบเดียว กรุณาสอบถามเส้นทางก่อนสำรองตั๋วที่นั่ง

บริษัท จิตรลดา ทัวร์ (อยู่หน้าสถานีรถไฟ)

ให้บริการรถตู้ปรับอากาศจากตรัง ไปเกาะลันตา กระบี่ เวลา 10.00 12.00 13.30 15.30 เดินทาง 2.5 ชม.
ให้บริการรถตู้ปรับอากาศจากตรัง ไปท่าเรือปากบารา สตูล / ท่าเรือตำมะลัง สตูล เวลา 11.00 น.

บริษัท กนกวรรณ ทัวร์ (อยู่หน้าสถานีรถไฟ)

ให้บริการรถตู้ปรับอากาศจากตรัง ไปเกาะลันตา กระบี่ ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
ให้บริการรถตู้ปรับอากาศจากตรัง ไปท่าเรือปากบารา สตูล / ท่าเรือตำมะลัง สตูล

บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดตรัง
บริษัท ขนส่ง จำกัด จังหวัดสตูล
บริษัท สตูลขนส่ง จำกัด
สำนักงานสตูล074-711229 , 074-711149
สำนักงานหาดใหญ่074-2437979
คิวรถตู้หาดใหญ่074-245655
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง ภายในตัวเมืองตรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง และ หจก.ท่ากลางเดินรถ ได้ร่วมดำเนินการเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสองแถว 2 สายแรกรอบเมืองตรัง เพื่อบริการประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยวทั่วไป เพื่อเป็นการแก้ปัญหาหาจราจรในเขตเทศบาลนครตรัง และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการได้มีระบบบริการสาธารณะในราคาประหยัดและปลอดภัย รถโดยสารสองแถวให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด รถจะออกทุก 30 นาที ปัจจุบันรถโดยสารประจำทางภายในตัวเมือง มี 2 สายคือสายที่ 7 สายสีส้ม และสายที่ 8 สายสีน้ำเงิน โดยคิดค่าบริการคนละ 12 บาทตลอดสาย

เส้นทางสายสีส้ม สายที่ 7 | สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง-รอบเมือง

รถสองแถวสายสีส้มจะแยกออกเป็น 2 เส้นทาง โดยวิ่งสวนทางกัน ให่้บริการรถเที่ยวแรกจาก บขส.ตรัง เวลา 05.40 น.และเที่ยวสุดท้ายออกจาก บขส.ตรัง เวลา 19.30 น

เที่ยววนขวา
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ตรัง-พัทลุง) ผ่านห้างโรบินสัน อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สำนักงานสรรพากรจังหวัดตรัง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง จวนผู้ว่าฯ วงเวียนพะยูน สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ถึงสี่แยกโกกุน แยกขวาไปตามถนนวิเศษกุล ถึงสี่แยกหมี แยกขวาไปตามถนนห้วยยอด ถึงสี่แยกวัดกุฏิยาราม แยกขวาไปตามถนนเพลินพิทักษ์ ผ่านโรงเรียนปัญญาวิทย์ แยกซ้ายไปตามถนนศรีตรัง ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล วัดนิโครธาราม วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลตรัง แยกขวาไปตามถนนเวียนกะพังสุรินทร์ ถึงอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4(ตรัง-พัทลุง) ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง

เที่ยววนซ้าย
ซ้าย เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง แยกขวาไปตามหลวงหมายเลข 4(ตรัง-พัทลุง) ผ่านห้างโรบินสัน อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ แยกซ้ายไปตามถนนเวียนกะพังสุรินทร์ แยกซ้ายไปตามถนนศรีตรัง ผ่านโรงพยาบาลตรัง วิทยาลัยพยาบาลตรัง วัดนิโครธาราม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล แยกขวาไปตามถนนเพลินพิทักษ์ ผ่านโรงเรียนปัญญาวิทย์ ถึงสามแยกวัดกุฏิยาราม แยกซ้ายไปตามถนนห้วยยอด ถึงสามแยกหมี แยกซ้ายไปตามถนนวิเศษกุล ถึงสี่แยกโกกุน แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4(ตรัง-พัทลุง) ผ่านลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง วงเวียนพะยูน จวนผู้ว่าฯ โรงเรียนอนุบาลตรัง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สนง.สรรพากรจังหวัดตรัง โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ แยกซ้ายไปตามทางตรัง-พัทลุง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง

เส้นทางสายสีน้ำเงิน สายที่ 8 | สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง – สถานีรถไฟตรัง

ให้บริการรถเที่ยวแรกจาก บขส.ตรัง เวลา 06.00 น. และเที่ยวสุดท้ายจาก บขส.ตรัง เวลา 19.30 น เส้นทางวิ่ง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรัง แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ตรัง-พัทลุง) ผ่านห้างโรบินสัน อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ผ่านโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ สำนักงาน สรรพากรจังหวัด ถึงแยก กศน. เลี้ยวซ้ายไปตามถนนเจิมปัญญา ผ่านห้างสิริบรรณ ถึงแยกพรศิริกุล เลี้ยวซ้ายไปตามรัษฎา ผ่านสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ถึงสี่แยกต้นสมอ แยกขวาไปตามถนนคลองน้ำเจ็ด ถึงสี่แยกสาริกา แยกขวาไปตามถนนวิเศษกุล ผ่านโรงเรียนวัดควนวิเศษ ททท.สำนักงานตรัง โรงเรียนสภาราชินี ถึงหอนาฬิกา แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6 ไปสุดทาง ณ จุดจอดรถโดยสารประจำทางบริเวณสถานีรถไฟจังหวัดตรัง และขากลับวิ่งกลับตามเส้นทางเดิม