วีซ่า ตรัง - สตูล

นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 48 ประเทศสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเครื่องบิน สามาถพักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับบางกลุ่มประเทศจำเป็นต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากนักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติ ยังเที่ยวไม่จุใจและต้องการอยู่ต่อ ไม่เกิน 15 วัน ก็สามารถไปยื่นขอต่อวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ถ้าต้องการอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 15 วัน นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไทย ไปประเทศเพื่อนบ้านที่มีสถานฑูตไทย จากตรังหรือสตูล สามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ไปทางอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ออกไปปีนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว เข้ามาใหม่ก็จะอยู่ต่อได้อีก 60 วัน ปัจจุบันนี้มี บริษัทนำเที่ยวต่างๆ ที่ตรังและสตูล ให้บริการรถตู้โดยสาร หรือจัดแพกเกจทัวร์ Visa Run ให้บริการแบบครบครัน

ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสงขลา

103 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทร. 074-257019

email: d6_songkhla@immigration.go.th

www.immigration.go.th

ด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดสตูล

ถนนบุรีวานิช ต. พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล 91000

โทร. 074-711080

email: d6_satun@immigration.go.th

www.immigration.go.th

จุดตรวจ (นอกเขตท่า) ตรวจคนเข้าเมือง

บริเวณด้านหน้าบันดาหยารีสอร์ทหาดพัทยา เกาะหลีเป๊ะ สตูล 91000

โทร. 074-711080

email: d6_satun@immigration.go.th

www.immigration.go.th