สตูล : ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่สตูล
อีกรูปแบบหนึ่งการท่องเที่ยวยุคนี้ คือการที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น ซึ่งชุมชนชาวบ้านได้รวมกลุ่มและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยยึดหลักของการรักษาอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ยั่งยืนตลอดไป ไม่เพียงแต่เก็บรักษาธรรมชาติ แต่รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ดั้งเดิมที่เรียบง่ายแบบท้องถ่ิน ที่เป็นเอกลักษณ์ นักท่องเที่ยวสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคการดำรงชีพด้วยภูมิปัญญาจากชาวบ้าน ซึ่งสามารถเลือกเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือค้างคืนแบบโฮมสเตย์ ชุมชนชาวสตูลหลายหมู่บ้านได้จัดบริการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ จะมากลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ทางชุมชนยินดีต้อนรับเสมอ การมีส่วนร่วมของคุณและชุมชน มิตรไมตรีจิต รอยยิ้มใสใสจากใจชาวบ้าน จะสร้างคุณค่าทางจิตใจให้การเดินทางท่องเที่ยวทริปนั้นอยู่ในใจคุณตลอดไป

ขอบคุณภาพจาก : เพจ LaoLiang Deach & เกาะเหลาเหลียง, PRASIT PHOTOGRAPHER

-
current temperature

สถานที่เกี่ยวข้อง

บ้านทุ่งสะโบ๊ะ อ.ทุ่งหว้า
บ้านทุ่งสะโบ๊ะ อ.ทุ่งหว้า > ชมกลุ่มสตรีแปรรูปอาหารทะเล > ชมการผลิตสินค้าจากกะลามะพร้าว > พายเรือคายัคในทะเล > การเลี้ยงปลาเก๋าในบ่อดิน > ค่ายมวยเยาวชน การรำมวยไทย
บ้านนาทอน อ.ทุ่งหว้า
บ้านนาทอน อ.ทุ่งหว้า > ชมการเพาะเลี้ยงหอยนางรมจาก ธรรมชาติ > ล่องเรือชมถ้ำค้างคาวแม่ไก่ อ่าวผก อ่าวไม้ขาว > ศึกษาระบบนิเวศบริเวณป่าชายเลน > ชมน้ำตก 2 น้ำ
บ้านบุโบย อ.ละงู
บ้านบุโบย อ.ละงู > เรียนรู้วิถีทำประมงพื้นบ้าน จับโป๊ะ, ตกปลา, ดำหอย, หาหอยท้ายเภา > นั่งเรือใบ ชมป่าชายเลนที่สมบูรณ์ > เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการถนอมอาหารทะเล กาทำปลาเค็ม กุ้งแห้ง มันปู และปลาหวานของกลุ่มแม่บ้าน > เรียนรู้ประโยชน์ของราปน (เศษพืช)
บ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู
บ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู > ชมวิถีชีวิตชาวประมงด้วบอวนปลากุ้ง > ชมโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก ถ้ำฤๅษี ถ้ำเสือสิ้นลาย > ศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน การเกษตร การปลูกแตงโม > เรียนรู้การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
บ้านโคกพระยอม อ.ละงู
บ้านโคกพยอม อ.ละงู > ศึกษาเส้นทางธรรมชาติของระบบ นิเวศน์ป่าชายเลน > เรียนการทำอาหารพื้นเมือง สาหร่าย ทะเล (ลาโตด) > ชมการแปรรูป วัตถุดิบพื้นเมือง “ลูกโหย”
บ้านบากันใหญ่ เกาะสาหร่าย
บ้านบากันใหญ่ เกาะสาหร่าย > แหล่งที่อยู่อาศัยปลาโลมาปากขวด ปลาพะยูนและเต่าทะเล > เยี่ยมสุสานหอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ > การหาหอยชักตีน
บ้านควนโพธิ์ อ.เมือง
บ้านควนโพธิ์ อ.เมือง > กินข้าวกล้อง นาอินทรีย์ > ชมวิถีชุมชน คนเลี้ยงแพะเลี้ยงปลา > ชมนกน้ำที่หนองปลักพระยา > ชมธรรมชาติเดินป่า
บ้านเกตตรี อ.เมือง
บ้านเกตตรี อ.เมือง > กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ > จัดการกลุ่มอาหาร / ของที่ระลึก / ขนมพื้นเมือง > จัดการน้ำชลประทาน ผู้ใช้ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
บ้านหัวทาง อ.เมือง
บ้านหัวทาง อ.เมือง > ล่องเรือชมแหล่งอาศัยของปลาโลมาสีชมพูและสัตว์ป่าชายเลน > พายเรือคายัก  ชมป่าชายเลน  เล่นน้ำ > เรียนวิธีหาหอยขาว ณ หาดหอยขาว > ฝึกการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ > ศึกษาวิธีการเลี้ยงปูนิ่ม
บ้านหัวหิน อ.ละงู
บ้านหัวหิน อ.ละงู > เรียนรู้วิธีการจัดทำธนาคารปูม้า > ออกไปยอนดอนหอยหลอด > ออกหาปลาตามสไตล์วิถีชาวประมง > ล่องเรือชมความงามของเกาะลิดี

แสดงความคิดเห็น

0 Comments
กรุณา Login